Temel Veritabanı Eğitimi | 13 – Group By…

GROUP BY Kullanımı GROUP BY, bir tablodaki satırları gruplamak için kullanılır. Yani satırları küçük gruplara ayırırız. SELECT department_id, AVG(salary) FROM employees GROUP BY department_id; Yukarıdaki örneğe bakacak olursak, “employees tablosundan department_id ‘ yi ve ortalama…

Invictus Europe Staj Başvuruları Başladı

Invictus Europe, her yıl siber güvenlik alanında staj programını duyurup ardından stajyer öğrenciler alıp, onları eğittikten sonra sektöre kazandırmaktadır. Sürekli genel katılımcı başvurusu alan Invictus Europe bu sene sadece kadınlar tarafından gelecek olan başvuruları kabul…

Temel Veritabanı Eğitimi | 10 – Karakter Fonksiyonları…

KARAKTER FONKSİYONLARI - 2  Character-Manipulation Functions a-) CONCAT CONCAT birleştirme yapmak için kullanılır. Örneğin; CONCAT(‘Murat’, ‘Yeşiltepe’) yaptığımızda sonuç olarak à MuratYeşiltepe döner. b-) SUBSTR SUBSTR string içinden belirli bir bölümü almak için kullanılır. Örneğin; SUBSTR(‘Yeşiltepe’,0,5)…