Temel Veritabanı Eğitimi | 4 – Distinct, Desc…

DISTINCT DEYİMİ Distinct Türkçeye çevrildiğinde “farklı” anlamını taşımaktadır. SQL ‘ de bu deyim kullanıldığında aynı değere ait olanları sadece tek olarak alır. Böylelikle aynı değerler teke düşürüldüğü için diğer değerler ile farklılık sağlanmış olur. Aşağıdaki…