Temel Veritabanı Eğitimi | 13 – Group By…

GROUP BY Kullanımı GROUP BY, bir tablodaki satırları gruplamak için kullanılır. Yani satırları küçük gruplara ayırırız. SELECT department_id, AVG(salary) FROM employees GROUP BY department_id; Yukarıdaki örneğe bakacak olursak, “employees tablosundan department_id ‘ yi ve ortalama…