Temel Veritabanı Eğitimi | 10 – Karakter Fonksiyonları…

KARAKTER FONKSİYONLARI - 2  Character-Manipulation Functions a-) CONCAT CONCAT birleştirme yapmak için kullanılır. Örneğin; CONCAT(‘Murat’, ‘Yeşiltepe’) yaptığımızda sonuç olarak à MuratYeşiltepe döner. b-) SUBSTR SUBSTR string içinden belirli bir bölümü almak için kullanılır. Örneğin; SUBSTR(‘Yeşiltepe’,0,5)…