Temel Veritabanı Eğitimi | 1 – Select Deyimi

SQL (Structured Query Language) Nedir? SQL, yapısal sorgulama dilidir. SQL bir programlama dili değildir. Çünkü programlama dilinde IF-ELSE yapısı, döngü yapıları mevcuttur ama SQL’de bu durum söz konusu değildir. SQL bütün veritabanları tarafından desteklenen ortak…