Temel Veritabanı Eğitimi | 13 – Group By…

GROUP BY Kullanımı GROUP BY, bir tablodaki satırları gruplamak için kullanılır. Yani satırları küçük gruplara ayırırız. SELECT department_id, AVG(salary) FROM employees GROUP BY department_id; Yukarıdaki örneğe bakacak olursak, “employees tablosundan department_id ‘ yi ve ortalama…

Temel Veritabanı Eğitimi | 10 – Karakter Fonksiyonları…

KARAKTER FONKSİYONLARI - 2  Character-Manipulation Functions a-) CONCAT CONCAT birleştirme yapmak için kullanılır. Örneğin; CONCAT(‘Murat’, ‘Yeşiltepe’) yaptığımızda sonuç olarak à MuratYeşiltepe döner. b-) SUBSTR SUBSTR string içinden belirli bir bölümü almak için kullanılır. Örneğin; SUBSTR(‘Yeşiltepe’,0,5)…