Temel Veritabanı Eğitimi | 1 – Select Deyimi

SQL (Structured Query Language) Nedir?

SQL, yapısal sorgulama dilidir. SQL bir programlama dili değildir. Çünkü programlama dilinde IF-ELSE yapısı, döngü yapıları mevcuttur ama SQL’de bu durum söz konusu değildir.

SQL bütün veritabanları tarafından desteklenen ortak bir standarttır. Bu serimizde Oracle Veritabanı üzerinden ilerleyeceğiz.

SELECT DEYİMİ

Select kelimesini Türkçe ‘ ye çevirdiğimizde “seçmek” anlamına gelmektedir. Yani select deyimi ile biz veritabanımızdaki tablolarda kayıtlı olan verileri seçip, tarafımıza gösterilmesini sağlamış oluruz. Örnek bir kullanım aşağıdaki gibidir.

Şimdi yukarıdaki sorguyu açıklayalım. Employees isimli tabloda first_name ve last_name isminde kolonlar mevcut. Ben yukarıdaki sorguya şunu demiş oldum.

Employees tablosundan first_name kolonunu ve last_name kolonunu seç getir.

Burada FROM kısmını ben her zaman “dan” olarak alırım. Employees’inde bir tablo olduğunu biliyorum. O zaman son kısım ne oldu? Employees tablosundan oldu.

first_name ve last_name ‘ in employees tablosuna ait kolonlar olduğunu biliyorum. first_name , last_name, FROM ve employees’i birleştirdiğimizde durum ne olacak? Tabii ki employees tablosundan first_name kolonunu ve last_name kolonunu demek istemiş olacağız.

SELECT deyiminin seçmek olduğunu biliyorum. first_name, last_name, FROM ve employees ile birleştirdiğimde ne olacak? Tabii ki employees tablosundan first_name kolonunu ve last_name kolonunu seç demiş olacağım (:

Eğer bir tabloya ait bütün kolonları seçmek istiyorsak burada “ * “ kullanmamız gerekiyor. Buradaki “ * “ ifadesi bütün hepsi anlamındadır. Yani sorgumuz aşağıdaki gibi olacaktır.

SELECT * FROM employeees;

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.