Temel Veritabanı Eğitimi | 10 – Karakter Fonksiyonları II

KARAKTER FONKSİYONLARI – 2 

Character-Manipulation Functions

a-) CONCAT

CONCAT birleştirme yapmak için kullanılır. Örneğin;

CONCAT(‘Murat’, ‘Yeşiltepe’) yaptığımızda sonuç olarak à MuratYeşiltepe döner.

b-) SUBSTR

SUBSTR string içinden belirli bir bölümü almak için kullanılır. Örneğin;

SUBSTR(‘Yeşiltepe’,0,5) yaptığımızda sonuç olarak à Yeşil döner.

Yukarıda 0 ‘ dan başla 5 tane al demiş olduk. Yani en baştan başlayarak ilk 5 harfi aldı.

c-) LENGTH

LENGTH uzunluk belirlemek için kullanılır. Örneğin;

Çalışanlar tablosunda isim ve soyisim kolonları olsun. Murat YEŞİLTEPE isminde birisi o şirkette çalışıyor olsun. Bu durumda isim kolonuna Murat soyisim kolonuna YEŞİLTEPE kaydı girilecektir. Eğer ben LENGTH(isim) yaparsam Murat ismi 5 harf olduğundan sonuç olarak uzunluk olarak bana dönen cevap 5 olacaktır.

d-) INSTR

INSTR stringin içinde arama yapmak için kullanılır. Yani bir stringin içinde bir harf arıyorsak ve o harf stringin içinde varsa bize kaçıncı sırada olduğunu dönderecektir. Örneğin;

INSTR(‘Murat’, ‘r’) yaptığımızda sonuç olarak à 3 döner.


e-) LPAD | RPAD

Burada PAD ‘ lerin başında olan L ‘ nin left ( yani sol ) , R ‘ nin ise right ( yani sağ ) olduğunu anlamalıyız. PAD kısımları ise dolgu’dur. Yani LPAD ‘ i kullandığımızda sola dolgu yaparız, RPAD ‘ i kullandığımızda ise sağa dolgu yaparız. Örneklerle daha iyi anlaşılacaktır.

LPAD(salary, 10, ‘*’) yaptığımızda eğer birisinin maaşı 5000 ise à ******5000 sonucu döner.

RPAD(salary, 10, ‘*’) yaptığımızda eğer birinin maaşı 50000 ise à 50000***** sonucu döner.


f-) TRIM

TRIM kırpmak, budamak anlamındadır. Örneğimize bakacak olursak;

TRIM(‘H’ FROM ‘HelloWorld’) yaptığımızda sonuç olarak à elloWorld dönecektir.

g-) REPLACE

REPLACE ‘ in kelime anlamı “değiştirmek” tir. Üç tane parametre alır. Örneğin;

REPLACE(‘JACK and JUE’, ‘J’, ‘BL’) yaptığımızda sonuç olarak à BLACK and BLUE döner.

Yukarıdaki örnekte J yazan yerleri BL ile değiştir demiş olduk.

ÖRNEK

SELECT employee_id, CONCAT(first_name, last_name) NAME, job_id, LENGTH (last_name), INSTR(last_name, ‘a’) “Contains ‘a’?” FROM   employees
WHERE  SUBSTR(job_id, 4) = ‘REP’;

Yukarıdaki örnekte;

employees tablosundan employee_id ‘ i, first_name ile last_name ‘ in birleştirilmiş halini NAME isimli alias ‘ a atayarak,

job_id ‘ i , last_name ‘ in uzunluğunu, last_name içinde a harfinin kaçıncı sırada geçtiğini Contains ‘a’? isimli alias ‘ a atayarak,

getireceksin ama bir şartım var job_id değerinin 4. karakterinden sonraki (4. Karakter dahil) kısmı REP olacak” demiş olduk.

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.