Temel Veritabanı Eğitimi | 11 – Sayı Fonksiyonları ve İç İçe Fonksiyon Kullanımı

NUMBER FUNCTIONS ( SAYI FONKSİYONLARI )

ROUND(45.926,2) => 45.93 ( Noktadan sonra iki basamak alacaksın 5 ‘ ten büyükse üste, 5 den küçükse alta yuvarlayacaksın)

TRUNC(45.926,2) => 45.92 ( Noktadan sonra iki basamak alacaksın ne olursa olsun alta yuvarlayacaksın.

MOD(1600, 300) => 100 ( 1600 ü 300 e böleceksin kalan değeri alacaksın )


İÇ İÇE FONKSİYON KULLANIMI

İç içe fonksiyon kullanırken parantezin en iç tarafından en dış tarafına doğru gidilir. Aşağıdaki örneğe bakalım.

SELECT last_name, UPPER(CONCAT(SUBSTR (LAST_NAME, 1, 8), ‘_US’)) FROM   employees
WHERE  department_id = 60;

Yukarıdaki örnekte ilk başta SUBSTR kısmını kullanacağız. Ne diyor bize?

SUBSTR(LAST_NAME, 1,8) => LAST_NAME ‘ in 1 den başla 8 tane al. Örnek olarak YEŞİLTEPE olursa ve last_name ‘ i YEŞİLTEPE olanın department_id ‘ si de 60 ise durum şöyle olacaktır.

SUBSTR(LAST_NAME, 1,8) => YEŞİLTEP

Daha sonra CONCAT kısmını almamız gerekiyor. SUBSTR kısmını bulmuştuk onun değer YEŞİLTEP çıkmıştı. O halde CONCAT kısmı şöyle olacaktır;

CONCAT(‘YEŞİLTEP’, ‘_US’) => CONCAT birleştirme olduğundan dolayı YEŞİLTEP ile _US ‘ ı birleştirecek demektir. O halde CONCAT çıktısı şu şekilde olacaktır;

CONCAT(‘YEŞİLTEP’, ‘_US’) => YEŞİLTEP_US

 Son olarak en dış tarafta UPPER yer almaktadır. UPPER ne yapıyordu? UPPER karakterleri büyüterek getiriyordu. Zaten CONCAT çıktısından sonra sonuç YEŞİLTEP_US ‘ dı. Bu zaten büyük durumda.

Yani en başa alacak olursak sorgu şöyle olacaktır. Employees tablosundan last_name ‘ i ve UPPER(CONCAT(SUBSTR(LAST_NAME, 1,8), ‘_US’)) ‘ ı getir ama bir şartım var department_id ‘ si 60 olanların bu bilgilerini getireceksin!!!

Bu durumda önümüze getirilen tablo şu şekilde olacaktır.

LAST_NAME  |  UPPER(CONCAT(SUBSTR(LAST_NAME, 1,8), ‘_US’))

YEŞİLTEPE    |    YEŞİLTEP_US

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.