Temel Veritabanı Eğitimi | 12 – Grup Fonksiyonları

GRUP FONKSİYONLARI

  • AVG
  • COUNT
  • MAX
  • MIN
  • STDDEV
  • SUM
  • VARIANCE

Sayısal veriler için AVG ve SUM kullanılabilir. Örneğimize bakıp yorumlayalım.

SELECT AVG(salary), MAX(salary), MIN(salary), SUM(salary) FROM   employees
WHERE  job_id LIKE ‘%REP%’;

Yukarıdaki örnek üzerinden konuşacak olursak;

AVG = Ortalama
MAX = Maximum Değer
MIN = Minimum Değer
SUM = Toplam

anlamına gelmektedir. O halde şu şekilde bir cümle kurabiliriz.

Employees tablosundan maaşların ortalamasını, en yüksek maaşı, en düşük maaşı ve maaşların toplamını getir ama bir şartım var mesleğinin içinde REP geçenlerin ortalama maaşını, içlerindeki en yüksek maaşı, içlerindeki en düşük maaşı ve toplam maaşı getir!

COUNT Kullanımı

Count Türkçeye çevrildiğinde “saymak” anlamını taşımaktadır. Burada da yaptığı iş saymaktır.

SELECT COUNT(*) FROM employees
WHERE department_id = 50;

Yukarıdaki sorguda “ employees tablosundaki bütün satırları say çıkan sonucu  bana getir ama bir şartım var department_id değeri 50 olanları sayacaksın” demiş olduk. Yani biraz daha Türkçeleştirecek olursak 50. Departmanda kaç kişi çalışıyor? Diyebiliriz ?

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.