Temel Veritabanı Eğitimi | 15 – Set Operatörleri

SET OPERATÖRLERİ

SET Operatörleri birden fazla sorguları tek bir sonuca bağlamak için kullanılır. Burada;

UNION => birleşim

INTERSECT => kesişim

MINUS => fark

anlamlarına gelmektedir. Aşağıda verilen örneklerde SARI olan kısımlar sonuç kısımlarıdır.

UNION

Yukarıdaki örnekte en alttaki select sorgusu çalışanların geçmiş iş ayrıntılarını en üstteki select sorgusu ise çalışanların şu an ki iş ayrıntılarını görüntületecektir. Burada iki select sorgusu arasında UNION ifadesi yer almaktadır. UNION birleştirme operatörüdür ve aynı olan kayıtları sadece bir defa getireceğini biliyoruz.

Yukarıdaki örnekte en alttaki select sorgusu çalışanların geçmiş iş ayrıntılarını en üstteki select sorgusu ise çalışanların şu an ki iş ayrıntılarını görüntületecektir. Burada iki select sorgusu arasında UNION ALL ifadesi yer almaktadır. UNION aLL birleştirme operatörüdür ve bütün kayıtları getireceğini biliyoruz. ORDER BY kullanılarak employee_id ‘ ye göre sıralama yapıldı.

INTERSECT kesişim olduğu için hem employees tablosunda hem de job_history tablosunda aynı olan satırlar alınır.

Yani yukarıdaki sorgu sonucunda işlerini bir kez bile değiştirmemiş olan çalışanların bilgileri gösterilir.

 

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.