Temel Veritabanı Eğitimi | 16 – Manipulating Data (Veri İşleme)

Manipulating Data ( Verileri İşleme )

  1. INSERT
  2. UPDATE
  3. DELETE

INSERT Kullanımı

INSERT kelime anlamı “eklemek” tir. INSERT ile bir tabloya yeni satırlar ekleyebiliriz. Karakterleri ve tarih değerlerini ‘ ‘ ( tek tırnak ) içine almamız gerekmektedir.

Yukarıda INSERT INTO departments (department_id, department_name) ifadesi ile departments tablosundaki department_id ve department_name kolonlarına veri ekleyeceğimizi belirttik.

VALUES (30, ‘Pentest’) kısmında ise department_id kısmına 30 , department_name kısmına ise Pentest ekleyeceğimizi belirtmiş olduk.

Execute ettiğimizde “1 row created” yani bir satır oluşturuldu yazısı gelmektedir. Eklediğimiz satır eklendi mi eklenmedi mi diye kontrol edelim.

Yukarıda da görüldüğü gibi satır ekleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti.

UPDATE Kullanımı

UPDATE kelime anlamı “güncellemek” tir. UPDATE ile var olan satırları güncelleyebiliriz.

Yukarıdaki UPDATE employees ifadesi ile employees tablosunda güncelleme yapacağımızı söylemiş olduk. Hemen altında yer alan SET parametresi “Set etmek” yani “ayarlamak” anlamındadır. Son olarak WHERE ifadesi ile de bir şart belirtmişiz. Daha net açıklamak gerekirse;

“Employees tablosunda employee_id ‘ si 113 olanın department_id ‘ sini 70 olarak değiştir (güncelle)” dedik. Kontrol edelim.

DELETE Kullanımı

Delete kelime anlamı “Silmek” tir. Bir tablodaki satırları DELETE kullanarak kaldırabiliriz.

Yukarıda DELETE FROM departments ifadesi ile departments tablosundan bir satır silmek istiyorum demiş olduk. Hemen altındaki WHERE ifadesi ile de şart belirtmiş olduk.

Yani “departments tablosundan department_name ‘ i Pentest olan satırı sil” demiş olduk.

Kontrol ettiğimizde satırın silindiğini görüyoruz.

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.