Temel Veritabanı Eğitimi | 2 – Aritmetik İfadeler

 

Operator Description
+ Add ( Ekleme )
Subtract ( Çıkarma )
* Multiply ( Çarpma )
/ Divide ( Bölme )


Aritmetik ifadeler ile sayılar ve tarih verileri ile ifadeler oluşturulur. Örneklere bakalım.

Yukarıdaki sorguda employees tablosundan soyisimi , maaşı ve maaşa 300 eklenmiş halini seç demiş olduk. Yani eğer bir kişinin maaşı 2300 TL ise “salary + 300” kolonunda bu tutar 2600 TL olarak gözükecektir.

OPERATÖR ÖNCELİĞİ

Aşağıda yazılan iki sorguya dikkatlice bakalım.

  1. Sorgu : SELECT last_name, salary, 12*salary+100 FROM employees;
  2. Sorgu : SELECT last_name, salary, 12*(salary+100) FROM employees;

Bir işçinin maaşı 1000 TL olsun. Bu durumda 1. Sorguda 12*salary+100 kolonunun değeri 12100 TL yapacaktır. Aynı işçi üzerinden devam edecek olursak 2. Sorguda ise 12*(salary+100) kolonunun değeri 13200 TL olacaktır. Buradan çıkaracağımız sonuç tıpkı matematikte yaptığımız işlem önceliklerinin burada da geçerli olduğudur.

NULL (BOŞ) DEĞERLER

Herhangi bir kolonun değeri boş olabilir. Yani o kolona değer girilmemiş olabilir. Bir kolonun değerinin “0” olması o kolonu boş yapmaz. Yani null (boş) değer ile 0 (sıfır) değeri birbirinin aynısı değildir.

Eğer herhangi bir sorguda sayısal bir ifadeyi (yukarıdaki örneklerde gösterilen salary gibi) null değer ile çarpma işlemine sokarsak sonuç olarak bize null değer dönderecektir. Null değer değil de 0 ile çarpma işlemine sokacaksak sonuç olarak bize 0 değeri dönecektir.

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.