Temel Veritabanı Eğitimi | 3 – Alias Tanımlama, Birleştirme İşleci ve Q Operatörü

Alias (Takma Ad) Tanımlama

Alias ile sütün başlıklarını yeniden tanımlamış oluruz. Boşluk veya özel karakterler içeriyorsa “ “ içinde yazmamız gerekmektedir.

Üç şekilde alias tanımlayabiliriz. Aşağıdaki örneklere göz atalım.

  1. Sorgu : SELECT last_name AS name, first_name FROM employees;
  2. Sorgu : SELECT last_name name, first_name FROM employees;
  3. Sorgu : SELECT last_name, salary*12 “Yıllık Gelir” FROM employees;

Birinci sorguda AS ifadesinden sonra alias tanımlayabiliriz. İkinci sorguda ise alias tanımlarken, tanımlamak istediğimiz kolon isminden sonra boşluk bırakıp vermek istediğimiz alias’ı yazıyoruz.

Son sorguda ise yine boşluk bırakıyoruz ve atayacağımız alias ifadesi iki kelimeden oluştuğu için (yani arada boşluk olduğu için) tırnak “ “ içinde yazıyoruz.

BİRLEŞTİRME İŞLECİ  ( || )

Birden fazla sütün(kolon) değerini birleştirmek için kullanılabilir.

SELECT first_name||last_name AS “İsim Soyisim” FROM employees;

Yukarıdaki sorguya bakılacak olursa eğer çalışan kişinin ismi Murat YEŞİLTEPE ise birleştirme operatörü sayesinde sonuç MuratYEŞİLTEPE olarak dönecektir.

Birleştirme operatörü ile birden fazla kelimeyi iki kolon değerinin arasına yazmak istiyorsak ‘ ‘ tek tırnak ifadelerini kullanmalıyız.

SELECT first_name || ‘ is a ‘ job_id FROM employees;

Yukarıdaki sorguya bakılacak olursa eğer çalışanın ismi Murat ve işi de IT ise sonuç olarak;

Murat is a IT dönecektir.

Q OPERATÖRÜ

Q operatörü sayesinde noktalama işaretlerini de kullanabilmekteyiz. Kendi sınırlarımızı kendimiz belirlemiş oluyoruz.

SELECT department_name || q’[, it’s assigned Manager Id : ]’ || manager_id AS “Department and Manager” FROM employees;

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.