Temel Veritabanı Eğitimi | 4 – Distinct, Desc veya Describe Deyimi

DISTINCT DEYİMİ

Distinct Türkçeye çevrildiğinde “farklı” anlamını taşımaktadır. SQL ‘ de bu deyim kullanıldığında aynı değere ait olanları sadece tek olarak alır. Böylelikle aynı değerler teke düşürüldüğü için diğer değerler ile farklılık sağlanmış olur. Aşağıdaki örneklere bakalım.

SELECT department_id FROM employees;

SELECT DISTINCT department_id FROM employees;

DESC veya DESCRIBE DEYİMİ

DESC (DESCRIBE) deyimi ile ise tabloların yapısını görüntüleriz.

DESC employees;

 

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.