Temel Veritabanı Eğitimi | 5 – Where Deyimi

Where ile çıktısını istediğimiz sorguları sınırlarız. Örnek vermek gerekirse bir sınıf hayal et ve sınıfta 30 kişi olsun. 30 kişinin de soyisimleri birbirinden farklı olsun. Sınıfta Murat YEŞİLTEPE isminde birisinin olduğunu varsayalım. Sınıf verileri içinden Murat YEŞİLTEPE ‘ nin ayakkabı numarasını ve saç rengini çekmek istiyorum. O zaman WHERE Deyimi ile bunu yapabilirim.

Yukarıdaki verdiğimiz örneğe bakacak olursak sorgu şu şekilde olmalıdır.

SELECT isim, soyisim, ayakkabi_numarasi, sac_rengi FROM sinif
WHERE soyisim=’YEŞİLTEPE’;

YEŞİLTEPE sadece Murat YEŞİLTEPE’yi ifade ettiği için WHERE kısmına onu yazdım.

Bir diğer örneğe göz atalım ve yorumlayalım.

Şimdi yukarıdaki örnekte WHERE kısmı hariç ne yapmak istediğimizi biliyoruz.

Employees tablosundan employee_id ‘ yi , last_name ‘ i , job_id ‘ yi ve department_id ‘ yi seç getir demiş olduk. Bunu dediğimizde employees tablosundaki bütün kişilerin bu verilerini getirecektir. WHERE kullandığımızda ise durum şöyle oluyor.

Employees tablosundan employee_id ‘ yi , last_name ‘ i , job_id ‘ yi ve department_id ‘ yi seçip getir AMA BİR ŞARTIM VAR department_id ‘ si 90 olanların bu bilgilerini getir.

Buradaki WHERE kısmını ben AMA BİR ŞARTIM VAR olarak alırım sürekli ?

WHERE deyimi kullanırken bir string değeri vereceksek veya tarih vereceksek bunları ‘ ‘ tek tırnak içinde yazmamız gerekir. Burada karakter değerleri büyük küçük harfe duyarlıdır ve tarih değerleri de biçime duyarlıdır.

Yani isim kolonunda Murat diye bir değer varsa WHERE satırına ‘Murat’ şeklinde yazmalısın. Eğer ‘Murat’ şeklinde yazmazda ‘murat’ şeklinde yazarsan hata alırsın. Doğru olan sorgu aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

SELECT isim, soyisim, ayakkabi_numarasi FROM sinif
WHERE isim=’Murat’;

Diğer bir taraftan tarih değerlerinin de biçime duyarlı olduğunu söyledim. Biçim olarak DD-MON-RR kullanılır.

DD-MON-RR ‘ ye bir örnek vereyim. Bugün tarih 23.04.2019 ‘ dur. Bu tarihi DD-MON-RR formatına uyarlayacak olursak 23-APR-19 yapmamız gerekmektedir.

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.