Temel Veritabanı Eğitimi | 8 – Order By Kullanımı

ORDER BY sıralama yapmak için kullanılır. Burada ASC ve DESC karşımıza çıkmaktadır.

ASC : Artan düzendir ( Varsayılan ).

DESC : Azalan düzendir.

SELECT last_name, job_id, department_id, hire_date FROM employees
ORDER BY hire_date;

Yukarıdaki örnekte hire_date yani tarihe göre sıralamasını istedik. ASC veya DESC kullanmadığımız için varsayılan olarak ASC ‘ i baz alacaktır. Yani önümüze getirilen kayıtlarda tarih değeri en küçük olan en başta, en büyük olan en sonda olacaktır. Yani artan düzen söz konusudur.

Tarihe göre sıraladığımızda yıl baz alınarak sıralama yapılır. Yukarıda da görüldüğü gibi artan düzene göre sıralama yapılmıştır.

Azalan Düzende Sıralama

SELECT last_name, job_id, department_id, hire_date FROM employees
ORDER BY hire_date DESC;

Yukarıdaki 00 ‘ lar 2000 yılını temsil etmektedir.

Sütun Takma Adıyla Sıralama

SELECT employee_id, last_name, salary*12 annsal FROM   employees
ORDER BY annsal;

Birden Çok Sütun İle Sıralama

SELECT last_name, department_id, salary FROM   employees
ORDER BY department_id, salary;

SELECT last_name, department_id, salary FROM   employees
ORDER BY department_id, salary DESC;

Yukarıdaki iki örneğe baktığında ilk başta bir şey anlamayabilirsin. Şöyle açıklayayım. Napıyorduk DESC ( Azalan Sıralama ) kullanmazsak varsayılan olarak ASC ( Artan Sıralama ) kullanmış oluyorduk dimi? Şimdi ilk örnekte DESC kullanmadığımız için hem department_id ‘ yi hemde salary ‘ yi artan sıralama olarak aldı.

Yani ilk örneğin department_id kısmına bak 10 , 20 , 20 , 30 … diye gidiyor artan sıralama olmuş. Pekii ilk örneğin salary kısmına bak şimdi maaş değerleri karman çorman gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Çünkü biz hem department_id ‘ ye göre hemde salary ‘ ye göre sıraladık. Yani demek istediğim department_id ‘ si 10 olan sadece bir tane kayıt var onunda salary ‘ si doğal olarak tek olacaktır. Department_id ‘ si 20 olan iki kayıt var peki bunların maaşını neye göre sıralayacak? Tabii ki varsayılan olan ASC ( yani artan düzene göre ). Burada yaptığı şey tam olarak şöyle. Department_id ‘ si eşit olanlar arasından salary ‘ lerini artan düzene göre sıralıyor. Yani her department_id kendi içerisinde salary ‘ leri karşılaştırıyor.

İkinci örnekte de aynı mantık var. Bakıyorsun department_id ‘ si 20 olan iki kayıt var ve bunları DESC kullanarak azalan şekilde sıralamışız. Tabii ki 13000 6000 ‘ in üstünde yer alacaktır.

Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Yeşiltepe, Certified Ethical Hacker ve Sızma Testi eğitimleri almıştır. Kendisini Network, System ve Cyber Intelligence alanlarında yetiştirmektedir. Bulunduğu üniversitede Siber Güvenlik Topluluğu kurucusu olan Yeşiltepe, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve siber güvenlik alanında yetişecek insan sayısına katkıda bulunmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. 2018 yılının son aylarına doğru p4wsec takımını kurduktan sonra ekip arkadaşları ile birlikte Vulnerable VM çözümlerini yayımlayarak bu alana ilgi duyan kişilerin farklı yöntemler öğrenmelerine katkı sağlamaya devam etmektedir.